MOC là gì? Ý nghĩa của từ moc

MOC là gì ?

MOC là “Memorandum of Convention” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOC

MOC có nghĩa “Memorandum of Convention”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi nhớ quy ước”. Khi các cơ quan cấp cao giữa các chính phủ ký kết các bản thỏa thuận nào đó thì có thể gọi bằng MOC.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

MOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOC là “Memorandum of Convention”.

Một số kiểu MOC viết tắt khác:

+ Minimum Oxygen Concentration: Nồng độ oxy tối thiểu.

+ Model Of Computation: Mô hình tính toán.

+ Member Of Congress: Đại biểu quốc hội.

+ Meta Object Compiler: Trình biên dịch đối tượng Meta.

+ Mars Orbiter Camera: Máy ảnh quỹ đạo sao Hỏa.

+ Maintenance of Certification: Duy trì chứng nhận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MOC:

+ CDM: Charged-Device Model (Kiểu thiết bị đã sạc).

+ POC: Portable Oxygen Concentrator (Máy tạo oxy di động).

+ PIM: Platform-Independent Model (Mô hình nền tảng độc lập).

+ ORR: Oxygen Reduction Reaction (Phản ứng khử oxy).

+ LOI: Limiting Oxygen Index (Giới hạn chỉ số oxy).

[external_link offset=2]

[external_footer]

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

QVC là gì? Cụm từ viết tắt của QVC

Next Post

Word là gì?

Related Posts
move on là gì

“Move on” có nghĩa là gì? – Learn Lingo

Hôm qua mình có đăng trên page và hỏi mọi người dịch lời bài hát sau: “It’s crazy you’re moving on so fast. But baby it’s okay if I’m still the best you had.” Mình hơi bất ngờ là...
Read More