Word là gì?

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Word là gì? .

[external_link_head]

Tổng quan

Với Word được cài đặt trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động, bạn có thể:

[external_link offset=1]

  • Tạo và định dạng tài liệu của bạn với chủ đề.

  • Xem lại làm việc với các thay đổi theo dõi.

  • Đánh bóng các từ của bạn với các công cụ kiểm lỗi như trình soạn thảo.

  • Lưu vào OneDrive, để lấy tài liệu của bạn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn.

    [external_link offset=2]

  • Chia sẻ công việc của bạn để trò chuyện, chú thích và cộng tác với những người khác, bất kể họ ở đâu.

Bạn muốn xem thêm?

Có gì mới trong Word for Windows

Bắt đầu nhanh Word