WYD là gì? Ý nghĩa của từ wyd

WYD là gì ?

WYD là “What’re You Doing?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WYD

WYD có nghĩa “What’re You Doing?”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn đang làm gì vậy?”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

WYD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WYD là “What’re You Doing?”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WYD:

+ K3U: I Love You (Anh yêu em / em yêu anh).

+ LU: Love You (Yêu bạn/em/anh).

+ IOU: I Owe You (Tôi nợ bạn).

+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).

+ BIY: Believe In You (Tin tưởng vào bạn).

By vào lúc tháng 5 16, 2021

[external_link offset=2]

Nhãn: *Nhóm ngôn ngữ Anh, W

[external_footer]

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post
TSA là gì

Khóa TSA là gì? Tại sao phải sử dụng khóa TSA cho vali | Mr Vui

Next Post

KMSL có nghĩa là gì?

Related Posts