12 Trực Là Gì – Thập Nhị Trực Là Gì? Cách Xem Như Thế Nào?

12 Trực Là Gì – Thập Nhị Trực Là Gì?

12 Trực hay gọi là Thập Nhị Trực là một trong những cách phân loại thời hạn để luận Cát – Hung của người xưa .

Trực được coi là một trong những căn cứ đầu tiên xét tốt xấu – cát hung của tháng, ngày, giờ của thời điểm muốn lựa chọn để tiến hành làm một việc gì đó.

Trực còn là tên gọi khác của các sao trong chòm sao Diêu Quang, Phá Quân tinh (hay Dao Quang tinh). Trong thiên văn học hiện đại, người ta cũng gọi đây là chuôi của chòm sao Bắc Đẩu (hay Đại Hùng tinh).

Có tất cả 12 trực, mỗi ngày ứng với một trực theo trình tự lần lượt là: 

1. Trực Kiên ; 2. Trực Trừ ; 3 : Trực Mãn ; 4 : Trực Bình ; 5 : Trực Định ; 6 : Trực Chấp ; 7 : Trực Phá ; 8 : Trực Nguy ; 9 : Trực Thành ; 10 : Trực Thâu ; 11 : Trực Khai ; 12 : Trực Bế .
Các trực như : Trực Trừ, Trực Định, Trực Nguy, Trực Khai là bốn trực đem lại cát lợi hay còn gọi là Tứ Hộ Thần .
Hai trực là : Trực Chấp, Trực Kiên là bán cát bán hung tức là có cả tốt, cả xấu .
Sáu trực còn lại là : Trực Bế, Trực Mãn, Trực Bình, Trực Phá, Trực Thành, Trực Thu là thần hung mang nhiều điềm xấu .

Ý Nghĩa 12 Trực

 • Trực Kiên: Ngày có Trực Kiên là ngày đầu tiên trong 12 ngày trực. Đây được coi như một khởi đầu mới mẻ, sự nảy nở và sinh sôi. Ngày trực này vô cùng cát lợi cho các việc như: khai trương, nhậm chức, cưới hỏi, trồng cây, đền ơn đáp nghĩa. Xấu cho các việc động thổ, chôn cất, đào giếng, lợp nhà.

Khai phá ruộng vườn thuộc kiến
Năm mươi nhà cửa mới bình yên
Của tiền cha mẹ không thừa kế
Thân tự lập thân, phụ tự viên. Như núi non cao đến 40 tuổi thung dung dưỡng già. Nhỏ như thổ phá đôi nơi, người mà trưc ấy nửa đời gian truân. Của cha của mẹ không tham, một thân thôi lợi bạn cùng người dưng. Cửa nhà ăn ở chẳng xong, thiếu phước : đến 50 tuổi mới là thung dung. Nhờ vì đất cát phù sa, làm cho nên cửa nên nhà mới an .

 • Trực Trừ: Ngày có Trực Trừ là ngày thứ hai trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn thứ hai vừa mang ý nghĩa cát lẫn hung. Nghĩa là bớt đi những điều không tốt đẹp, trừ đi những thứ không phù hợp và thay thế những thứ tốt hơn, chất lượng hơn. Ngày có trực này nên tiến hành các công việc như: trừ phục, dâng sao giải hạn, tỉa chân nhang, thay bát hương… Bên cạnh đó cũng không nên làm các việc như chi xuất tiền lớn, ký hợp đồng, khai trương, cưới hỏi.

Trực trừ thuộc tính thâm trầm
Nhân hậu hiền hòa có thiện tâm
Tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận
Về già hưởng phúc lộc do cần .
Như nước mà tưới cây khô, trái cây không có bơ vơ 1 mình. Mộc thì nết ở thiệt thà, Người mà trực ấy từ hòa ngữ ngôn. Đàn bà tốt số nuôi con. Đàn ông không được sự nghiệp tước quyền .

 • Trực Mãn: Ngày có Trực Mãn là ngày thứ ba trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn phát triển sung mãn của vạn vật, đi đến vẹn toàn và đủ đầy. Ngày có trực này nên làm những việc như cúng lễ, xuất hành, sửa kho. Ngoài ra cần lưu ý ngày này xấu cho việc chôn cất, kiện tụng, hay nhậm chức.

Thông minh hào phóng tính trời cho
Gia thất, thê nhi thật khỏi lo
Người đẹp để sầu bao kẻ lụy
Sông kia bến cũ mấy con đò .
Tánh ta như núi thái sơn, khôn ngoan trí huệ nào ai dám bì. Sanh con nuôi dưỡng bù chi. cầm vật ật đậu, bạn hữu yêu thương. Cũng nhờ núi cả non cao, thú cầm rất đầy đủ liễu đào thiếu chi. Nghiệp nghê như đất phù sa. Hễ tầm làm ruộng cửa nhà phong phú .

 • Trực Bình: Ngày có Trực Bình là ngày thứ tư trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn lấy lại bình hòa cho vạn vật. Vì thế mà ngày có trực này mọi việc đều tốt. Tốt nhất cho các việc di dời bếp, giao thương, mua bán.

Trực bình thuộc thủy tính nước dương
Tài trí khôn ngoan đủ mọi đường
Gái đẹp, trai hiền mà thẳng thắn
Cháu đàn con lũ khéo lưu phương .
Bình thủy như nước trong sông, sóng đâu có dợn đầu dòng xuyên hoa. Người mà trực ấy đãi đằng, thì lành nết ở giữ gìn mới hay. Sanh con cầm vật lợi tài, nhờ vì núi cả non khai nước nhiều. Bình thì như cây trời ương, sóng sao mặc sóng trong lòng không sao .

 • Trực Định: Ngày có Trực Định là ngày thứ năm trong 12 ngày trực. Cũng giống như Trực Bình, Trực Định cũng mang những ý nghĩa tốt đẹp về sự vẹn toàn, đủ đầy. Ngày có trực này nên làm các việc buôn bán, giao thương, làm chuồng gia súc. Bên cạnh đó, cần tránh các việc như thưa kiện, xuất hành đi xa.

Mộc tinh trực định sống thanh thản
Dù gặp tai nguy cũng hóa an
Nữ mệnh lấy chồng nam mệnh quý
Không giàu thì cũng thuộc nhà sang .
Như mộc cây hãy đương tươi, người mà trực ấy ăn chơi rảnh rỗi. Đàn ông có số làm quan, đàn bà hòa khẩu ngữa ngang với chồng. Có con cũng đủ làm xong, chính do xanh tươi nên trái bông thiếu gì .

 • Trực Chấp:  Ngày có Trực Chấp là ngày thứ sáu trong 12 ngày trực. Khác với Trực Bình, Trực Định thì Trực Chấp mang ý nghĩa giữ gìn, bảo toàn nhưng lại có tâm lý “cố chấp”, bảo thủ, không chịu tiếp thu những cái mới mẻ. Đây cũng là giai đoạn báo hiệu sắp xảy ra một thời kỳ suy thoái. Ngày có trực này tốt cho các việc tu sửa, tuyển dụng, thuê mướn người làm. Ngoài ra nên chú ý không nên xuất nhập kho, truy xuất tiền nong, an sàng.

Khẩu phật tâm xà, tính trương phi
Chấp hỏa lôi hoanh nóng kể chi
Lận đận nhiều phen vì lửa giận
Năm mươi tài lộc phúc triều quy .
Như lửa mà tưới muôn xe, người mà trực ấy luôn nghe phừng phừng. Người mà trực ấy mưu trí. khéo tay lẹ miệng lành ngoài dữ trong. Không giận, giận đến thì hung. Ai phải phải cùng ai trái chẳng cho. Nhớ xưa đại thành mồ hồ, phá vỡ núi lửa đốt cho không còn. Thiết là lửa ở trong xe, ai mà vừa thốt tai nghe rõ ràng .

 • Trực Phá: Ngày có Trực Phá là ngày thứ bảy trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn báo hiệu những sụp đổ của những thứ lỗi thời, cũ kỹ. Cho nên, việc tốt nên làm trong ngày có trực này là đi xa, phá bỏ công trình, nhà ở cũ kỹ. Cần lưu ý thêm rất xấu cho những việc mở hàng, cưới hỏi, hội họp.

Phá hỏa đây là lửa cháy rừng
Suốt đời vì bạn phải khó khăn
Lôi đình sấm dậy thê nhi khóc
Yêu ghét buồn vui nói thẳng thừng .
Phá lửa đốc non. Người mà trực ấy thôn son một mình. Hết lòng hết dạ tin người, một lời sẩy mái phủi rồi tay không. Của tiền có cũng như không, thoạt giàu thoạt khó chẳng xong đều nào. Đàn ông sang chảnh vậy thì, đàn bà ở đó cũng là gian truân. Cũng vì hỏa phát hãm sơn, nào ai có biết nghĩa nhơn cho mình .

 • Trực Nguy: Ngày có Trực Nguy là ngày thứ tám trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn báo hiệu sự nguy hiểm, suy thoái đến cực điểm. Ngày có trực này cực kỳ xấu, rất ít người lựa chọn làm các công việc làm ăn kinh doanh buôn bán, động thổ, khai trương hay cưới xin, thăm hỏi. Vào ngày có Trực Nguy nên làm lễ bái, cầu tự, tụng kinh.

Trực nguy là nước chảy loanh quanh
Mưu chước song song với bại thành
Đa mệnh, đa tài, đa hệ lụy
Phong lưu âu cũng số trời xanh. Cũng như sóng bủa ba đào, người mà trực ấy âm hao một mình. Khôn ngoan, quỷ quyệt lợi lành, vẻ vang có thuở hiểm nghèo nhiều phen. Đàn ông sang chảnh vậy thì, đàn bà ở đó cũng là gian truân. Số thì như nước trong khe, thay sống lưng đổi gối mới nhiều người thương .

 • Trực Thành: Ngày có Trực Thành là ngày thứ chín trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn cái mới được khởi đầu, tạo ra và hình thành. Chính vì vậy, ngày có trực này rất tốt. Nên làm các việc như nhập học, kết hôn, dọn về nhà mới. Tránh các việc kiện tụng, cãi vã, tranh chấp.

Trực thành là kiếm của trời ban
Đời trai ngang dọc giữ giang san
Nữ nhi khuê những buồn tơ liễu
Nhung lụa vàng son lệ vẫn tràn .
Kim vàng mà đúc song phi, nhứt nhơn lưỡng kiếm ai mà dám đương. Người mà trực ấy mưu trí, khôn ngoan trí huệ, kiêu căng nhiều bề. Đàn ông mỹ tốt xuyến xao, đàn bà ở đó vui chiều buồn mai. Cũng vì hơn thiệt so đo, lướt xông trận thượng so đo một mình .

 • Trực Thâu: Ngày có Trực Thâu là ngày thứ mười trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn gặt hái thành công, thu về kết quả. Ngày có trực này nên làm các việc mở cửa hàng, cửa tiệm, lập kho, buôn bán. Không nên làm các việc như ma chay, an táng, tảo mộ.

Trực thâu là nước ở hồ tiên
Là lẫm, là kho chứa bạc tiền
Gái giỏi tề gia ích phu tử

Trai vì khắc khổ họa đeo phiền.

Cũng như thủy ở trên ngàn, tuy không ao chứa mà đầy giáp năm. Người mà trực ấy đãi đằng. thì lành nết ở giữ gìn mới hay. Sanh con cầm vat thạnh tài, nhờ vì núi cả non đoài nước trong. Mẹ cha dầu có dưỡng nuôi, cũng như nước chảy giữa dòng sơn khê .

 • Trực Khai: Ngày có Trực Khai là ngày thứ mười một trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn mọi vật sau khi quy tàng, thì thuận lợi, hanh thông bắt đầu mở ra. Ngày có trực này thường được nhiều người sử dụng để làm các việc lớn như động thổ làm nhà, kết hôn vì đây là ngày có nhiều cát lành, may mắn. Bên cạnh đó, cần lưu ý kiêng các việc như an táng, động thổ vì người ta quan niệm nó không được sạch sẽ.

Trực khai sinh thuận giống vàng mười
Học giỏi, mưu trí thích nói cười
Trai đỗ đạt cao gái phận mỏng dính
Chồng ghen còn khổ kém vui mừng
Kim vàng mà đúc tuy nhiên thoi .
Kẻ thời đúc xuyến người thời đúc hoa .
Người mà trực ấy thảnh thơi, thay chồng đổi vợ nửa đời mới an. Đặng tài trí huệ mưu trí, thung dung khỏi lụy, ít phiền khỏi âu. Nữ như vàng xuyến đeo tay, quan yêu dân chuộng .

 • Trực Bế: Ngày có Trực Bế là ngày cuối cùng trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn mọi việc trở lại khó khăn, gặp nhiều gian nan, trở ngại. Ngày có trực này thường không được sử dụng cho các việc nhậm chức, khiếu kiện, đào giếng mà chỉ nên làm các việc như đắp đập đê điều, ngăn nước, xây vá tường vách đã lở.

Trực bế bốn bên đóng lại rồi
Một mình tự lập, một mình thôi
Tính hỏa nên thường hay nổi giận
Dang dở sự nghiệp lẫn lứa đôi .
Kim vàng mà đúc đương đeo .
Người mà trực ấy chẳng đều thung dung. lòng nam lo bắc chẳng xong, chính chuyên lao khổ chưa xong bề nào. Được tài nết ở người thương, khéo luồng, khéo cúi miệng cười có duyên. Cũng vì sòng bủa mùa đông. lao đao đủ thứ chưa xong bề nào .

Cách Tính 12 Trực Như Thế Nào?

Hiện nay lưu truyền nhiều những tính trực, Nhã xin trì bày một cách tính trực mà Nhã được một “ giang hồ thuật sĩ ” san sẻ. Cách tính này có phần giống với cách tính Bát Môn .

Ôn lại, thứ tự 12 Trực

1. Trực Kiên ;
2. Trực Trừ ;
3 : Trực Mãn ;
4 : Trực Bình ;
5 : Trực Định ;
6 : Trực Chấp ;
7 : Trực Phá ;
8 : Trực Nguy ;
9 : Trực Thành ;
10 : Trực Thâu ;
11 : Trực Khai ;
12 : Trực Bế .

Đầu tiên bạn cần XÁC ĐỊNH TRỰC KIÊN khởi ở ngày gì của tháng?

 • Tháng 1 (Tháng Dần) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Dần sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 2 (Tháng Mão) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Mão sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 3 (Tháng Thìn) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Thìn sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 4 (Tháng Tỵ) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Tị sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 5 (Tháng Ngọ) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Ngọ sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 6 (Tháng Mùi) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Mùi sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 7 (Tháng Thân) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Thân sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 8 (Tháng Dậu) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Dậu sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 9 (Tháng Tuất) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Tuất sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 10 (Tháng Hợi) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Hợi sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 11 (Tháng Tý) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Tý sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.
 • Tháng 12 (Tháng Sửu) thì ngày có Trực Kiên sẽ bắt đầu từ ngày Sửu sau đó sẽ luân chuyển cho đến hết tháng.

VÍ DỤ:

Mình sinh vào mùng 9 tháng 1 ( âm lịch nhé ). Tháng 1 là tháng Dần, TRỰC KIÊN khởi tại DẦN. Mùng 9 của mình là ngày TÝ. Giờ đến từ DẦN đếm đến TÝ
DẦN – KIÊN
MÃO – TRỪ
THÌN – MÃN
TỴ – BÌNH
NGỌ – ĐỊNH
MÙI – CHẤP
THÂN – PHÁ
DẬU – NGUY
TUẤT – THÀNH
HỢI – THÂU

TÝ – KHAI

=> > NHƯ VẬY MÌNH TRỰC KHAI
Trực khai sinh thuận giống vàng mười
Học giỏi, mưu trí thích nói cười
Trai đỗ đạt cao gái phận mỏng mảnh
Chồng ghen còn khổ kém vui mắt
Kim vàng mà đúc tuy nhiên thoi .
Kẻ thời đúc xuyến người thời đúc hoa .
Người mà trực ấy thảnh thơi, thay chồng đổi vợ nửa đời mới an. Đặng tài trí huệ mưu trí, thung dung khỏi lụy, ít phiền khỏi âu. Nữ như vàng xuyến đeo tay, quan yêu dân chuộng .

Nhã Thanh tổng hợp

Gieo Quẻ

Gieo Quẻ tư vấn giúp bạn giải quyết các vấn đề như sau:
– Tình huống phân vân chưa biết quyết định lựa chọn nào cho tốt?
– Định sự chân giả, phía sau câu chuyện đó là gì?
– Lời mời hợp tác đó khả thi không?
– Biết ý người.
– Hướng giải quyết tình huống vấn đề.
– Chọn ngày giờ tốt để khởi sự.

GIEO QUẺ

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Số phận tương lai của bạn sẽ ra sao?

Next Post

Năm 2029 là năm con gì? Người sinh năm 2029 thuộc mệnh gì?

Related Posts