Mẫu bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên năm 2021 chuẩn nhất

   ĐẢNG BỘ ……………                                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………                                                                                        ——————-         

            

 …, ngày… tháng…năm 2021

BẢNG KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên : …………………………………………. Ngày sinh : … / … / …..
Chức vụ Đảng : ………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể : ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác làm việc : ……………………………………………………………………………………………..
Sinh hoạt chi bộ : …………………………………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị
– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên cường so với đường lối của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh .
– Chấp hành trang nghiêm quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những bộc lộ xấu đi để bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước .
– Luôn có ý thức tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình, mái ấm gia đình và quần chúng nhân dân thực thi tốt những chủ trương, chủ trương pháp lý của Đảng và Nhà nước .
– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kỹ năng và kiến thức về lý luận chính trị và trình độ nhiệm vụ và năng lượng công tác làm việc qua những lớp tập huấn, những lớp tu dưỡng, điều tra và nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thêm đồng nghiệp …
– Bản thân tôi đã thiết kế xây dựng kế hoạch điều tra và nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng triển khai cuộc hoạt động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, cuộc hoạt động ” Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ” của bản thân. Trong quy trình công tác làm việc, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao .
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống .
– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, đấu tranh phòng, chống tiêu tốn lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng và những biểu lộ xấu đi khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác trình độ. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo pháp luật số 19 – QĐ / TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị .
– Bản thân tôi luôn thực thi tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực thi tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ trong hoạt động giải trí chỉ huy trình độ và luôn luôn kiến thiết xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong đời sống thường ngày hoạt động và sinh hoạt với địa phương, tôi đã triển khai tốt quy định dân chủ ở cơ sở, liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin yêu, tham gia tích cực mọi hoạt động giải trí ở nới cư trú .
3. Về triển khai chức trách nhiệm vụ được giao :
– Bản thân luôn triển khai đúng qui chế trình độ, bảo vệ tính khoa học .
– Làm việc có nghĩa vụ và trách nhiệm cao, cố gắng nỗ lực hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao
– Luôn có ý thức tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ .
– Luôn phối phối hợp tốt với những đồng nghiệp, với những tổ chức triển khai đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau triển khai xong tốt trách nhiệm được giao
– Trong công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia thiết kế xây dựng chi bộ, những đoàn thể trong cơ quan trong sáng, vững mạnh .
4. Về tổ chức triển khai kỷ luật :
– Bản thân tôi luôn triển khai tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, có ý thức tổ chức triển khai kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức triển khai. Bản thân luôn hoạt động mái ấm gia đình chấp hành tráng lệ thông tư, nghị quyết của Đảng, những luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống xấu đi …
– Bản thân tôi luôn thực thi tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo lao lý. Tham gia không thiếu những buổi hoạt động và sinh hoạt chi bộ, không cho thâm thúy những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra .
– Tham gia khá đầy đủ những buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức triển khai ; đóng Đảng phí rất đầy đủ, kịp thời .
– Thực hiện tốt quy định, nội quy của tổ chức triển khai Đảng cũng như của cơ quan đơn vị chức năng, có ý thức gương mẫu chấp hành và chỉ huy triển khai tốt quy định, lao lý, nội quy của cơ quan, đơn vị chức năng và nơi cư trú ; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa thay thế khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, triển khai tốt chế độ sinh hoạt Đảng .
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và thay thế sửa chữa khắc phục khuyết điểm .

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chỉ đạo hoạt động giải trí trình độ của nhà trường và thực thi trách nhiệm trình độ giảng dạy hiệu quả chưa cao .
– Chưa dành thời hạn thích hợp để nghiên cứu và điều tra, khám phá sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, lao lý của Đảng ; pháp lý, chủ trương của Nhà nước .
– Trách nhiệm cá thể trong việc phối tích hợp với những đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu suất cao cao nhất. Đôi khi còn chưa linh động, trong xử lý việc làm với đồng nghiệp, với học viên
– Tuy có ý thức trong công tác làm việc tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn đề xuất kiến nghị, tham mưu những giải pháp nhằm mục đích phát huy tốt hơn nữa trong công tác làm việc trình độ .
– Đôi lúc chưa dữ thế chủ động trong tổ chức triển khai triển khai 1 số ít hoạt động giải trí. Trong việc làm đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp
– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, thao tác còn nể nang tình cảm trong công tác làm việc phê bình và tự phê bình .

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. Thực hiện trang nghiêm quy định dân chủ trong Đảng và cơ quan .
– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nhiệm vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm mục đích làm tốt hơn công tác làm việc quản trị, trách nhiệm chính trị được giao .
– Tiếp tục đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên .
Biện pháp khắc phục :
– Trong thời hạn tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được triển khai xong hơn .
– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành vi và việc làm đơn cử trong triển khai việc làm và trách nhiệm được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
( Ký, ghi họ tên )

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy :

………… …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ……………..

Chi bộ phân loại chất lượng :

………… …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ………………
……….. …………. ……………. ………….. ……………..

…, ngày … tháng … năm 2021

T.M CHI ỦY

Bí thư

Đảng ủy ( chi ủy cơ sở ) phân loại chất lượng :

………… …………. ……………. ………….. ……………..

…, ngày … tháng … năm 2021

T.M ĐẢNG ỦY

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Previous Post

Mua Gà Mỹ Dòng Hatch, Dòng Kelso, Bán Gà Mỹ Giá Rẻ

Next Post

Đề Xuất 11/2021 # Bảng Giá Thực Phẩm Chức Năng Herbalife Giảm Cân 2021 # Top Like

Related Posts

Shop hoa tươi

HỆ THỐNG HOA TỐT.COM Không ngừng nỗ lực để mang đến một dịch vụ điện hoa tốt nhất…
Read More