Hướng dẫn ghép đồ đấu trường chân lý mùa 4 auto win

Dưới đây là hướng dẫn ghép đồ Đấu trường công lý mới nhất

Bảng tóm tắt công thức ghép đồ chuẩn trong Đấu trường công lý

Bên cạnh việc có thêm trang bị mới trong DTCL mùa 4 này thì Riot Games cũng cho làm lại hình ảnh của 1 số ít trang bị trong mùa giải mới này. Các trang bị mới DTCL mùa 4 sẽ chỉ thêm vào một vài món hàng mới, còn đâu đa phần vẫn giữ nguyên và chỉ đổi khác về chỉ số .
Và trong mùa 4 này, tất cả chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với Tàn Kiếm và Bùa Đỏ. Đồng thời hàng loạt trang bị ghép từ Xẻng Vàng cũng sẽ được làm lại, trừ Giáp Thiên Nhiên. Phù hợp cho Hệ Tộc DTCL mùa 4 mới .

Các tướng DTCL mùa 4 cũng sẽ có lối lên đồ như các tướng ở mùa 3 này, và sẽ ảnh hưởng không ít đến những đội hình mạnh DTCL mùa 4 này. Dưới đây là công thức ghép trang bị DTCL mùa 4 

Những vật phẩm mới trong ĐTCL mùa 4

Trang bị Áo Choàng Lửa thay cho Bùa Đỏ

Công thức ghép của Giáp Lửa sẽ là công thức ghép Bùa Đỏ cũ : Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ .
Khi khởi đầu trận đấu, và cứ sau 1 giây, một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 ô bị thiêu đốt 25 % máu tối đa của chúng trong 10 giây. Bất kỳ hiệu ứng hồi máu nào cũng sẽ giảm 50 % .

Trang bị Thú Tượng Thạch Giáp thay cho Tàn Kiếm

Công thức ghép Thú Tượng Thạch Giáp chính là công thức ghép Tàn Kiếm ( Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc ) : Tướng chiếm hữu sẽ nhận được thêm 12 Giáp và 12 Kháng Phép cho mỗi kẻ địch ngắm đến họ .

Khiên Thép

Nhiệt Huyết Song Đấu

Gia Truyền Thần Rừng

Mũ Pháp Sư

Áo Choàng U Hồn

Gươm Thánh Thần

Hộ Giáp Tiên Phong

Cờ Chiến Tướng

Kiếm Ma Youmuu

Cách ghép đồ Đấu trường chân lý mùa 4

Công thức ghép Kiếm B.F

 • Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần .
 • Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech .
 • Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ .
 • Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm .
 • Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke .
 • Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin .
 • Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần .
 • Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm .
 • Kiếm B.F + Xẻng vàng = Gươm Của Vua Vô Danh .

Công thức ghép Gậy Quá Khổ

 • Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech .
 • Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon .
 • Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo .
 • Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch .
 • Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello .
 • Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden .
 • Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari .
 • Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét .
 • Gậy Quá Khổ + Xẻng vàng = Bọc Bộc Phá .

Công thức ghép Cung Gỗ

 • Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ .
 • Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo .
 • Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh .
 • Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh .
 • Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot .
 • Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk .
 • Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ .
 • Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan .
 • Cung Gỗ + Xẻng vàng = Móng Vuốt Mật Thám .

Công thức ghép Găng Đấu Tập

 • Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm .
 • Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch .
 • Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh .
 • Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc .
 • Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy .
 • Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý .
 • Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng .
 • Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân .
 • Găng Đấu Tập + Xẻng vàng = Trái Tim Hắc Tinh .

Công thức ghép Đai Khổng Lồ

 • Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke .
 • Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello .
 • Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot .
 • Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy .
 • Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog .
 • Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội .
 • Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ .
 • Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm .
 • Đai Khổng Lồ + Xẻng vàng = Áo Giáp Hộ Vệ .

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần

 • Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ .
 • Nước Mắt Nữ Thần + Xẻng vàng = Bùa Vệ Binh Tinh Tú .

Công thức ghép Giáp Lưới

 • Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần .
 • Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari .
 • Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ .
 • Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng .
 • Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ .
 • Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng .
 • Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai .
 • Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm .
 • Giáp Lưới + Xẻng vàng = Huy Hiệu Nổi Loạn

Công thức ghép Áo Choàng Bạc

 • Áo Choàng Bạc + Kiếm B.F = Huyết Kiếm .
 • Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét .
 • Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan .
 • Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân .
 • Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm .
 • Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ .
 • Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Tàn Kiếm .
 • Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng .
 • Áo Choàng Bạc + Xẻng vàng = Quả Cầu Thiên Tinh .

Công thức ghép xẻng vàng Đấu trường chân lý

 • Xẻng vàng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh .
 • Xẻng vàng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá .
 • Xẻng vàng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám .
 • Xẻng vàng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinh .
 • Xẻng vàng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ .
 • Xẻng vàng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binh Tinh Tú .
 • Xẻng vàng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.

 • Xẻng vàng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinh .
 • Xẻng vàng + Xẻng vàng = Giáp Sinh Tồn .

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Hướng dẫn cách đổi tên, săn thẻ đổi tên miễn phí trong PUBG Mobile

Next Post

Cách giải nén File ISO bằng WinRar và Ultra ISO đầy đủ nhất

Related Posts