Thêm hoặc thay đổi bàn phím trên iPhone

Thêm hoặc thay đổi bàn phím trên iPhone

Bạn hoàn toàn có thể bật hoặc tắt những tính năng nhập văn bản, ví dụ điển hình như kiểm tra chính tả ; thêm bàn phím để viết bằng những ngôn từ khác nhau ; và đổi khác bố cục tổng quan của bàn phím ảo hoặc bàn phím không dây .Nếu bạn thêm những bàn phím cho những ngôn từ khác, bạn hoàn toàn có thể nhập bằng hai ngôn từ mà không phải quy đổi giữa những bàn phím. Bàn phím của bạn tự động hóa quy đổi giữa hai ngôn từ mà bạn sử dụng liên tục nhất. ( Không có sẵn cho tổng thể những ngôn từ ) .

Thêm hoặc xóa bàn phím cho một ngôn ngữ khác

 1. Đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Bàn phím.

 2. Chạm vào Bàn phím, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Thêm bàn phím : Chạm vào Thêm bàn phím mới, sau đó chọn bàn phím từ list. Lặp lại để thêm những bàn phím khác .
  • Xóa bàn phím: Chạm vào Sửa, chạm vào nút Xóa bên cạnh bàn phím bạn muốn xóa, chạm vào Xóa, sau đó chạm vào Xong.

  • Sắp xếp lại danh sách bàn phím: Chạm vào Sửa, kéo nút Sắp xếp lại bên cạnh bàn phím đến vị trí mới trong danh sách, sau đó chạm vào Xong.

Nếu bạn thêm bàn phím cho một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ tương ứng được thêm tự động vào danh sách Thứ tự ngôn ngữ ưu tiên. Bạn có thể xem danh sách này và thêm trực tiếp các ngôn ngữ vào danh sách trong Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng. Bạn cũng có thể sắp xếp lại danh sách để thay đổi cách các ứng dụng và trang web hiển thị văn bản.

Chuyển sang một bàn phím khác

 1. Trong khi nhập văn bản, hãy chạm và giữ phím Biểu tượng bàn phím tiếp theo hoặc phím Chuyển đổi bàn phím.

 2. Chạm vào tên của bàn phím bạn muốn quy đổi sang .

Bạn cũng hoàn toàn có thể chạm vào hoặc để quy đổi từ bàn phím này sang bàn phím khác. Tiếp tục chạm để truy vấn những bàn phím được bật khác .

Bạn cũng có thể chuyển giữa Magic Keyboard và các bàn phím khác.

Chỉ định một bố cục thay thế cho bàn phím

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một bố cục tổng quan bàn phím thay thế sửa chữa không khớp với những phím trên bàn phím của bạn .

 1. Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím .
 2. Chạm vào một ngôn từ ở đầu màn hình hiển thị, sau đó chọn một bố cục tổng quan thay thế sửa chữa từ list .

Xem thêmĐiều chỉnh cài đặt bàn phím ảo và bàn phím bên ngoài trên iPhone

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Previous Post

Cách tắt và bật tính năng update trong Windows 7

Next Post

Hướng dẫn 2 cách cài hình nền máy tính win 10 nhanh đơn giản

Related Posts