Công thức tính diện tích xung quanh và toàn phần của hình lập phương

1. Định nghĩa hình lập phương

Hình lập phương là khối hình có tổng thể 8 đỉnh với 6 mặt đều là hình vuông vắn bằng nhau, 12 cạnh có chiều dài bằng nhau .
cong-thuc-tinh-dien-tich-cua-hinh-lap-phuong
Hình lập phương có 8 đỉnh với 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau

Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc hình khối mặt thoi vuông.

Lưu ý:

  • Đường chéo các mặt bên của khối có độ dài bằng nhau.
  • Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.

2. Công thức tính các loại diện tích của hình lập phương

2.1 Diện tích xung quanh của hình lập phương

Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương .
Nếu những cạnh trong hình lập phương bằng a thì công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương là :

Sxq = S1mặt × 4 = (a × a) × 4

2.2. Diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu mặt của hình lập phương .
Nếu những cạnh trong hình lập phương bằng a thì công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = S1mặt × 6 = (a × a) × 6

3. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Đáp án:
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

( 1,5 × 1,5 ) × 4 = 9 ( m² )
Diện tích toàn phần của hình lập phương là :
( 1,5 × 1,5 ) × 6 = 13,5 ( m² ) .

Đáp số: 9m²; 13,5m²

Câu 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Đáp án:

Cái hộp đó có 5 mặt là 5 hình vuông vắn. Diện tích bìa cứng phải dùng để làm hộp là :
( 2,5 × 2,5 ) × 5 = 31,25 ( dm² )

Đáp số: 31,25 dm²

Câu 3: Viết số đo thích hợp vào ô trống

Cạnh của hình lập phương
 
10cm
 

Diện tích một mặt của hình lập phương
16cm²
 
 

Diện tích toàn phần của hình lập phương
 
 
24cm²

Đáp án:

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16 cm² là :
16 ÷ 4 = 4 cm
Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16 cm2 là :
16 × 6 = 96 cm²
Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 10 cm là :
10 × 10 = 100 cm²
Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 100 cm² là :
100 × 6 = 600 cm²
Diện tích một mặt của hình lập phương có diện tích toàn phần 24 cm² là :
24 ÷ 6 = 4 cm²
Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4 cm² là : 2 cm

Cạnh của hình lập phương
4cm
10cm
2cm

Diện tích một mặt của hình lập phương
16cm²
100cm²
4cm²

Diện tích toàn phần của hình lập phương
96cm²
600cm²
24cm²

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5 m là :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …..
b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5 m là :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Đáp án:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5 m là :
( 2,5 × 2,5 ) × 4 = 25 ( m² )

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là :

( 2,5 × 2,5 ) × 6 = 37,5 ( m² )

—————————-

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh hiểu thêm về hình lập phương và các phép tính diện tích của hình lập phương.

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Lục giác, Lục giác đều – Công thức tính diện tích và bài tập tham khảo

Next Post

Cách diệt virus Facebook tự gửi link 2021

Related Posts