Hướng dẫn định dạng giờ phút giây trong Excel

Những thao tác về định dạng giờ phút giây trong Excel, quy đổi thời hạn thành số thập phân hay thành giờ phút giây cũng như là ngược lại sẽ được update chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây. Cùng đón đọc nhé !

CHUYỂN ĐỔI THỜI GIAN THÀNH SỐ THẬP PHÂN TRONG EXCEL

Có 3 cách để thực hiện chuyển giá trị thời gian thành một số thập phân với hàm CONVERT hay lồng ghép 3 hàm thời gian này lại với nhau.

Cách này dễ nhất là để quy đổi thời hạn trở thành số thập phân trong Excel đó là nhân giá trị thời hạn gốc với số giờ phút hay giây trong ngày :

Tham khảo ngay: Dịch vụ đánh văn bản thuê giá rẻ, uy tín, chất lượng

Để thực thi quy đổi thời hạn thành giờ, bạn sẽ nhân số thời hạn với 24 ( là số giờ trong một ngày ) .Để triển khai quy đổi thời hạn thành phút, bạn sẽ nhân với thời hạn với 1440 ( tương tự với số phút trong một ngày là 24 * 60 ) .
Để triển khai quy đổi thời hạn thành giây giây, bạn sẽ nhân với thời hạn với 86400 ( tương tự số giây trong một ngày là 24 * 60 * 60 ) .


CÁCH CHUYỂN ĐỔI THỜI GIAN THÀNH GIỜ TRONG EXCEL

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 3 công thức khác nhau để triển khai quy đổi giờ từ định dạng thời hạn tiêu chuẩn ( hh : mm : ss ) sang một số ít thập phân .

CÔNG THỨC 1: PHÉP TOÁN

Như bạn đã biết, cách nhanh nhất để triển khai quy đổi giá trị thời hạn sang số giờ trong Excel bằng việc nhân với 24, tức là số giờ trong một ngày, công thức như sau :

=A2*24 (A2 là giá trị thời gian)

Để lấy được Complete hours, bạn nhập công thức hàm INT để giúp bỏ đi phần lẻ: =INT(A2*24)

 CÔNG THỨC 2: HÀM CONVERT

Một công thức khác giúp chuyển đổi thời gian sang giờ đó là dùng công thức CONVERT:

=CONVERT(A2, “day”, “hr”)

CÔNG THỨC 3: HÀM HOUR, MINUTE, SECOND

Và cuối cùng, công thức này khá phức tạp hơn. Bạn thực hiện xuất các đơn vị thời gian bằng các hàm thời gian như  HOUR, MINUTE, SECOND sau đó tiến hành chia số phút cho 60 và số giây cho 3600 sẽ thu được kết quả:

=HOUR(A2) + MINUTE(A2)/60 + SECOND(A2)/3600

CÁCH CHUYỂN ĐỔI THỜI GIAN THÀNH PHÚT TRONG EXCEL

CÔNG THỨC 1: PHÉP TOÁN

Để triển khai quy đổi thời hạn sang phút, bạn tiến hành nhân thời hạn với 1440, là số phút trong một ngày ( 24 giờ * 60 phút = 1440 phút ) :

=A2*1440 (A2 là giá trị thời gian)

Để có thể lấy Complete minutes, bạn nhập công thức hàm INT theo như ví dụ trước: =INT(A2*1440). Kết quả thu được sẽ như trong hình bên dưới:

 

CÔNG THỨC 2: HÀM CONVERT

Để thực hiện chuyển đổi giờ sang phút bằng hàm CONVERT(number, from_unit, to_unit), trong đó ‘day’ là đơn vị được chuyển đổi,  ‘mn’ là đơn vị chuyển đổi thành:

=CONVERT(A2, “day”, “mn”)

CÔNG THỨC 3: HÀM HOUR, MINUTE, SECOND

Một công thức khác để lấy số phút đó là nhân số giờ với 60 và chia số giây cho 60 :

=HOUR(A2)*60 + MINUTE(A2) + SECOND(A2)/60

CÁCH CHUYỂN ĐỔI THỜI GIAN THÀNH GIÂY TRONG EXCEL

CÔNG THỨC 1: PHÉP TOÁN

Bạn triển khai nhân thời hạn với 86400, là số giây trong một ngày ( 24 giờ * 60 phút * 60 giây = 86400 )

=A2*86400

CÔNG THỨC 2: HÀM CONVERT

Công thức tương tự như như ví dụ bên trên, ở đây chỉ khác việc thay đơn vị chức năng ‘ day ’ sang ‘ sec ’ :

=CONVERT(A2, “day”, “sec”)

CÔNG THỨC 3: HÀM HOUR, MINUTE, SECOND

Bạn dùng hàm HOUR, MINUTE, SECOND như trong hai ví dụ trước:

=HOUR(A2)*3600 + MINUTE(A2)*60 + SECOND(A2)

Chú ý.

  • Nếu như có bất kỳ công thức nào cho ra kết quả là giá trị định dạng theo time, chỉ bạn cần thay đổi định dạng này thành General để có thể hiển thị kết quả là số.
  • Để thực hiện chuyển đổi thời gian sang số thập phân, hãy dùng định dạng General cho ô tính. Như vậy là 23:59:59 sẽ được chuyển đổi sang 0.99999 hay 06:00 AM sẽ thành 0.25, và 12:00 PM thì cho ra kết quả là 0.5. Nếu như phần nguyên của số được chuyển đổi lớn hơn 0, thì ô tính này đang chứa giá trị của ngày tháng và thời gian.

CÁCH TÁCH NGÀY THÁNG VÀ GIỜ TRONG EXCEL

Thông thường, trang tính Excel có khả năng chứa ngày tháng cùng thời gian trong một ô tính, nhưng đôi khi bạn lại muốn tách chúng ra thành hai ô riêng biệt. Trong Excel, giá trị ngày tháng sẽ được hiển thị ở phần nguyên và giá trị thời gian lại được hiển thị thành phần lẻ thập phân. Bạn hoàn toàn có thể xuất giá trị ngày tháng bằng cách dùng hàm INT giúp làm tròn ô tính theo giá trị nguyên gần nhất.

Ví dụ, bạn có ngày tháng và thời hạn gốc trong cột A, công thức vận dụng dưới đây sẽ hoàn thành xong việc tách :

=INT(A2)

 

Để thực thi xuất phần thời hạn, bạn trừ tác dụng mới nhận cho giá trị ngày tháng và thời hạn gốc :

=A2-B2

Cột A được xem là chứa giá trị thời gian và ngày tháng gốc, còn cột B chứa giá trị ngày tháng đã được tính bởi hàm INT.

Nếu như bạn không muốn giá trị thời gian liên kết cùng với phần ngày tháng, bạn có thể dùng hàm MOD, với công thức như sau:

=MOD(A2,1)

 

Chú ý. Nếu như phần ngày tháng cùng thời gian không hiển thị theo như ý muốn của bạn, hãy thay đổi định dạng của cột mới lần lượt thành dạng Date và Time.

CÁCH VIẾT THỜI GIAN BẰNG CHỮ TRONG EXCEL

Đôi lúc, bạn cũng cần quy đổi thời hạn sang định dạng “ # ngày, # giờ, # phút và # giây ”. Như vậy thì bạn đã biết rằng những thành phần của công thức :

  • Dùng hàm INT để xuất ngày
  • Dùng hàm HOUR, MINUTE và SECOND để thực hiện xuất các đơn vị tương ứng.
  • Kết nối tất cả thành phần này trong công thức

Ví dụ như bạn đã có thời điểm tổ chức sự kiện trong cột B và bắt đầu từ ô B4, ngày tháng thời gian hiện tại trong ô B1 chính là là kết quả của hàm =NOW().

Công thức này dùng để thực hiện tính chênh lệch thời gian đơn giản= B4- $B$1. Đương nhiên, không có gì ngăn cản được bạn trừ thời điểm hiện tại trực tiếp với = B4-NOW().

Bây giờ, hãy thực thi tạo một bộ đếm hiển thị số gồm ngày, giờ, phút và giây đến khi mỗi sự kiện xảy ra .

Công thức trong ô D4 sẽ được trình diễn như sau :

=INT(C4) & ” days, ” & HOUR(C4) & ” hours, ” & MINUTE(C4) & ” minutes and ” & SECOND(C4) & ” seconds”

Nếu như bạn bỏ giá trị 0 trong ô D6, D7 ở trên, hãy thêm hàm IF vào trong như sau:

=IF(INT(C4)>0, INT(C4)&” days, “,””) & IF(HOUR(C4)>0, HOUR(C4) & ” hours, “,””) & IF(MINUTE(C4)>0, MINUTE(C4) & ” minutes and “,””) & IF(SECOND(C4)>0, SECOND(C4) & ” seconds”,””)

Tất cả những giá trị 0 đã được vô hiệu .

Chú ý. Khi một trong các công thức trên ra số âm, lỗi #NUM! lúc này sẽ xuất hiện. Điều này thường xảy ra khi bạn lấy giá trị nhỏ hơn trừ đi cho thời gian lớn hơn.

CHUYỂN ĐỔI ĐỊNH DẠNG TEXT THÀNH TIME TRONG EXCEL

Nếu công thức thời gian cùng các phép tính không áp dụng được thì nguyên nhân có thể đến từ lỗi định dạng text cho giá trị thời gian. Cách nhanh nhất để bạn có thể chữa lỗi là dùng hàm TIMEVALUE.

=TIMEVALUE(time_text)

Time_text được biết đến là chuỗi text mà Excel có khả năng nhận biết trong bất cứ định dạng thời gian nào, ví dụ:

=TIMEVALUE(“6:20 PM”)

=TIMEVALUE(“6-Jan-2015 6:20 PM”)

=TIMEVALUE(A2), với ô A2 chứa chuỗi text.

Và bạn hoàn toàn có thể thấy rằng, công thức chứa những ô tham chiếu chuỗi text tương ứng sẽ cung ứng hiệu quả giống y hệt nhau. Bên cạnh đó, bạn hãy chú ý quan tâm đến những chuỗi thời hạn ( giá trị text ) đã được căn lề trái trong ô A2 cùng A6, đã được căn lề phải sau khi quy đổi sang thành định dạng time trong cột D .

CHUYỂN ĐỔI ĐỊNH DẠNG TIME THÀNH TEXT TRONG EXCEL

Ví dụ như tệp Excel đang được định dạng time như sau “ 8 : 30 : 00 AM ” và bạn lại muốn chuyển sang định dạng text. Việc chuyển sang định dạng từ ô sang text sẽ không hề vận dụng được bởi điều này sẽ làm đổi khác giá trị thời hạn thành dạng số. Ví dụ như 8 : 30 : 00 AM lúc này sẽ quy đổi thành số thập phân 0.354166666666667

Bạn cần dùng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị số thành text, ví dụ như sau:

=TEXT($A2,”h:mm:ss”)

Hình bên dưới minh họa cho 1 số ít kiểu định dạng khác :

CHUYỂN ĐỔI ĐỊNH DẠNG NUMBER THÀNH TIME TRONG EXCEL

Nếu như bạn đang có list những số như 1, 2, 3.5 và muốn quy đổi thành định dạng giờ, ví dụ như 1 : 00 : 00, 2 : 00 : 00 or 3 : 30 AM, hãy thực thi theo những bước sau đây :

Bước 1: Thực hiện chia các số cho 24 (24 là số giờ mỗi ngày). Công thức sẽ là =A2/24

Bước 2: Tiếp tục chọn các ô tính có chứa kết quả công thức, bạn nhấp phải và thực hiện chọn Format Cells hay nhấn Ctrl + 1. Hộp thoại Format Cells lúc này sẽ xuất hiện, nhấn chọn Time ở phía bên trái bảng bên dưới Category, rồi chọn định dạng mà bạn muốn thực hiện nằm phía bên phải bảng bên dưới Type.

Đánh giá bài viết

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

5 cách làm giảm dung lượng video mà vẫn giữ chất lượng đơn giản

Next Post

Cách gọi nhóm Zalo trên điện thoại, máy tính đơn giản

Related Posts