Tổng hợp link support, contact kháng nghị Facebook mới

Trong quá trình làm việc với Facebook thời gian dài, bên mình có tổng hợp được một số link support, link kháng nghị Facebook hữu ích nhất cho các anh em.

Link support Facebook 2019

Chắc ai đó sẽ cần ! ! !
Lưu lại và share với bạn nguồn link kháng nghị của Facebook cho ai chưa biết .

Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.

– Chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
– Gửi yêu cầu cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499
– Đổi tên người dùng ( URL ) cho page :
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
– Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
– Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
– Đổi tên cá thể không phải chờ 60 ngày :
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
– Đổi ngày sinh :
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Vấn đề đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Check 20 % text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
– Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Tài khoản profile bị hack :
https://www.facebook.com/hacked
– Báo cáo thông tin tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
– Mở khoá thông tin tài khoản FAQ :
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
– Kháng không được phê duyệt qc :
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
– Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Hồi sinh group :
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
– Bỏ block link :
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
– Tài khoản bị khoá :
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– TK bị vô hiệu theo chủ trương
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
– Hoạt động không bình thường :
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– Treo phương pháp thanh toán giao dịch
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
– Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
– Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
– Báo cáo 1 yếu tố nào đó :
www.facebook.com/help/181495968648557
– Facebook cho doanh nghiệp :
www.facebook.com/business
– Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
– Cộng đồng trợ giúp :
www.facebook.com/help/community
– Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
– Chính sách quảng cáo :
https://www.facebook.com/policies/ads/
Update :
– Kháng nghị :
Link : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
EMail : [email protected]
– Xin Nâng ngưỡng, Vấn đề thanh toán giao dịch
Link : https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
– Chát Support
Link : https://www.facebook.com/business/resources
– Chính sách :
https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
– Báo cáo yếu tố đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Xác nhận danh tính của bạn bằng sách vở tùy thân :
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện kèm theo :
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Confirm Your Identity With Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
– Tài khoản cá thể của tôi đã bị vô hiệu :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
– Báo cáo yếu tố về việc xác nhận thông tin tài khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Báo cáo yếu tố về xác định thông tin tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
– Data Policy Questions :
https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
– California’s Shine the Light law :
https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
– Data Policy Questions :
https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
– Báo cáo yếu tố về Trang Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
– Report Pages that Disappeared :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
– Report an Ad :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
– Bank Account Payments :
https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
– Disabled Ad Account Help :
https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :
https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
– Nhận tương hỗ về giao dịch thanh toán trên Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
– Facebook Payments Support Center – Enter :
https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
– Give feedback or report that something is broken : Photos :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
– Report an Issue with Disappearing Videos :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
– Report an Issue with Chat Disconnections :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
– Report an Issue with Search :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
– Report an Issue with Notifications :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
– Báo cáo lỗ hổng bảo mật thông tin :
https://www.facebook.com/whitehat/report/
– Yêu cầu xóa thông tin tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất năng lực :
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Privacy Rights – Video Removal Request :
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
– Report an Issue with Facebook on Mobile :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
– Report an Unavailable Group or Event :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
– Gọi điện tới Facebook theo số : ( 1 ) 1-800 – 694 – 2600 hoặc 1-800 – 601 – 0077
– Yêu cầu đổi khác ngày sinh :
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Hợp nhất những trang trùng lặp :
https://www.facebook.com/pages/merge/
– Phản hồi của bạn về trang :
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
– Mentions Verification Request :
https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
– Báo cáo thông tin tài khoản trá hình :
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
– Yêu cầu tưởng niệm :
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
– Mẫu báo cáo giải trình bản quyền :
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
– Must Log In To See This Page Error :
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
– Invalid Email Address Error :
https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
– Vấn đề về SMS ( Tin nhắn văn bản ) chứa mã xác nhận :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
– Báo cáo yếu tố về xác định thông tin tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
– Page Promotion Help :
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :
https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
– Report an Underage Child ( South Korea và Spain ) :
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
– Report Content Lost During Reactivation :
https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
– Report an Issue with Video Playback
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
– Chat Appears Turned Off for Friends :
https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
– Report a Page Unavailable Error :
https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
– Your Feedback About Places :
https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
– Impressum Contact :
https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862
– Báo cáo yếu tố về việc xác nhận thông tin tài khoản Facebook ( * )
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Tên không được đồng ý
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Xác nhận lại thông tin cá thể của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
– Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
– Xác minh danh tính bằng sách vở tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
– Xác minh tên
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
– Đổi tên
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Report bệnh tật
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Report die
https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
– Report sex
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Dành cho không hề đăng nhập được thông tin tài khoản do đăng nhập từ xa. mã code đt … ( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
– Xác nhận thông tin cá thể
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Give Us Feedback About a Facebook Feature
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Give feedback or report that something is broken : Photos

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
Your Feedback About Facebook for Every Phone
https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
Must Log In To See This Page Error
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Facebook trang chủ : Mobile OEM and Operator Interest
https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
Verified badge Một số nước vào được
https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289
Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417
Đăng ký giao dịch thanh toán cho nhà tăng trưởng app
Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
Facebook Ads Guide
https://www.facebook.com/business/ads-guide
Hướng dẫn quảng cáo
Advertising Policies
https://www.facebook.com/policies/ads/
Chính sác quảng cáo
Image Text Check
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
Đo 20 % text
E-Mail Reporting a Violation or Infringement of Your Rights [email protected] Các yếu tố về kháng nghị bản quyền, báo cáo giải trình vi phạm bản quyền …
The Facebook stickers program [email protected] Liên hệ về việc update stickers
Personal Data Requests [email protected] Các yếu tố về tài liệu cá thể
Facebook Research Team [email protected]
Facebook Advertising Support [email protected]
Business Manager Invoicing Application [email protected]
Access Access Restricted ( Bad IP )
https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252
Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology
https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
Facebook Ads API Standard Access Application
https://www.facebook.com/business/standardadsapi
Personal Data Requests
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Request Access to the Mobile Partner Portal
https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Accounts Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Disabled – multiple accounts
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Account Disabled – 13 Underage
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Report an Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
My Personal Account is Memorialized
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
My Personal Account was Disabled
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Account Disabled – Confirm Your Identity
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Report a Login Issue
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Changing Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Report an Underage Child ( South Korea và Spain )
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Báo cáo trẻ nhỏ dưới vị thành niên ( Nước Hàn và Tây Ban Nha ) account dưới 14 tuổi
Child Data Request
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Người bảo lãnh cho thông tin tài khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Báo cáo account dưới 13 tuổi
Request Help with Your Child’s Ads Settings
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Yêu cầu tương hỗ setup quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Các yếu tố về tài liệu cá thể
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Yêu cầu xoá thông tin tài khoản cho người mất năng lượng do bệnh tật
Memorialization Request
https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192
Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
Yêu cầu nội dung về thông tin tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
Yêu cầu đặc biệt quan trọng về thông tin tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email
https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Gặp yếu tố về việc xác nhận thông tin tài khoản qua email
E-Mail Address Already in Use
https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
Vấn đề email bị người khác sử dụng
E-Mail Address Already Taken
https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page
https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
Yêu cầu xoá hình ảnh cá thể từ những trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login
https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
Gặp yếu tố kiểm tra bảo mật thông tin ngăn ngừa không cho đăng nhập
Report an Issue with Facebook Mobile Texts
https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Report an Issue with Facebook on Mobile
https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Changing Your Language-Specific Name
https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
Thay đổi tên theo ngôn từ khác
Report an Issue with Verifying Your Account
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Báo cáo yếu tố xác thực tài khoản bằng số điện thoại cảm ứng
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Báo cáo yếu tố xác thực tài khoản bằng số điện thoại cảm ứng
Report a Privacy Rights Violation
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request
https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
Quyền riêng, nhu yếu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
Privacy Rights – Video Removal Request
https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
Quyền riêng, nhu yếu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Request Help with Your Child’s Ads Settings
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Filing a DMCA Counter-Notification
https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter …
Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages và Ads Request a Page Name Change
https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
Yêu cầu đổi khác tên Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Yêu cầu Hợp nhất Trang
https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
Yêu cầu hợp nhất những trang trùng lặp của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang
https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy vấn cho trang của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
Khiếu nại một trang không công bố
https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Khiếu nại vi phạm chủ trương trang
https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Trang không Open trong tìm kiếm
https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Phản hồi của bạn về Trang
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Báo cáo yếu tố về trang và phản hồi về trang
Báo cáo trang bị tiến công
https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353
Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Trang web hoặc nội dung bị chặn
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Appeal Page Name Change Request
https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281
Kháng về việc không được gật đầu đổi tên trang
Page Promotion Help
https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628
Liên hệ về yếu tố quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights
https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Copyright Report Form
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo vi phạm bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
Trademark Report Form
https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647
Báo cáo vi phạm tên thương hiệu
Trademark Complaint Inquiry Form
https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm tên thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Counterfeit Report Form
https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065
Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other
https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm những quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
Danh bạ những cơ bản sở hữu trí tuệ
Get Facebook Payments Support
https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Disabled Payments Support
https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
Ads Payments Inquiry
https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
Spy quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, xem thư viện quảng cáo trang của nhà quảng cáo toàn thế giới
https://www.facebook.com/ads/library

5/5 – (1 bình chọn)

bb0d30f5d3f9af72ae9a24eab1cd4314?s=100&d=identicon&r=gKhách hàng có nhu yếu sử dụng dịch vụ hoặc tương hỗ, hãy liên hệ chúng tôi ngay tại đây

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Tổng hợp kinh nghiệm mở quán net mới nhất 2020

Next Post

Tổng hợp mẫu kịch bản Telesales ngành Bất Động Sản (BĐS) năm 2020

Related Posts