BOS là gì? Ý nghĩa của từ bos

BOS là gì

BOS là gì ?

BOS là “Balance Of System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOS

BOS có nghĩa “Balance Of System”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng của hệ thống”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

BOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOS là “Balance Of System”.

Một số kiểu BOS viết tắt khác:

+ Business Operating System: Hệ điều hành doanh nghiệp.

+ British Orthodontic Society: Hiệp hội chỉnh nha Anh.

+ Behavioral Observation Scale: Thang đo quan sát hành vi.

+ Basic Oxygen Steelmaking: Sản xuất thép oxy cơ bản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOS:

+ BEA: British Electricity Authority (Cơ quan điện lực Anh).

+ MES: Minimum Efficient Scale (Quy mô hiệu quả tối thiểu).

+ SOE: Society of Operations Engineers (Hiệp hội kỹ sư vận hành).

+ ESS: Epworth Sleepiness Scale (Thang đo buồn ngủ Epworth).

+ SQA: Society of Quality Assurance (Hiệp hội đảm bảo chất lượng).

[external_link offset=2]

[external_footer]

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Yw Nghĩa Là Gì?

Next Post

HYB là gì? -định nghĩa HYB

Related Posts