Nghĩa của từ we, từ we là gì? (từ điển Anh-Việt)

  Mua VIP

  [external_link_head]

  Đăng nhập Đăng ký

  [external_link offset=1]

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/wi:/

Thêm vào từ điển của tôi

Đại từ

 • danh từ

  [external_link offset=2]

  chúng tôi, chúng ta

  Từ gần giống well welcome we’re were weirdTừ vựng tiếng Anh theo chủ đề:

 • Từ vựng chủ đề Động vật
 • Từ vựng chủ đề Công việc
 • Từ vựng chủ đề Du lịch
 • Từ vựng chủ đề Màu sắc
 • Từ vựng tiếng Anh hay dùng:

 • 500 từ vựng cơ bản
 • 1.000 từ vựng cơ bản
 • 2.000 từ vựng cơ bản
 • [external_footer]

  Total
  0
  Shares
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Previous Post

  BTFO là gì? -định nghĩa BTFO

  Next Post

  WCE là gì? -định nghĩa WCE

  Related Posts