Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất

Khi các vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay tranh chấp đất đai, … xảy ra  ngày một nhiều như hiện nay thì các bên có liên quan muốn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện tại tòa án và mẫu đơn khởi kiện là một trong những tài liệu giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện theo luật.

Công ty luật FBLAW xin hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất theo lao lý lúc bấy giờ, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017 / NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau :

1.Mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … ( 1 ), ngày … .. tháng … … năm … … .

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi : Toà án nhân dân ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … …

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ : ( 4 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( nếu có )

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………….

Địa chỉ ( 6 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( nếu có )

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………….

Địa chỉ : ( 8 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … … ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … … … … … … ( nếu có )

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………

Địa chỉ : ( 10 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : .. … … … … … … … … … .. … … … … … …. ( nếu có )

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Người làm chứng ( nếu có ) ( 12 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : ( 13 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … ( nếu có ) ; số fax : … … … … … … …. ( nếu có )
Địa chỉ thư điện tử : … … … … … … … … … … … …. … … … … ( nếu có ) .

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………

1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
( Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án ) ( 15 )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

                                                                                Người khởi kiện (16)

2. Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất (mẫu số 23-DS):

( 1 ) Ghi khu vực làm đơn khởi kiện ( ví dụ : TP.HN, ngày … .. tháng … .. năm … … ) .
( 2 ) Ghi tên Toà án có thẩm quyền xử lý vụ án ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào ( ví dụ : Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B ), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh ( thành phố ) nào ( ví dụ : Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên ) và địa chỉ của Toà án đó .
( 3 ) Nếu người khởi kiện là cá thể thì ghi họ tên ; so với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện thay mặt hợp pháp của cá thể đó ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên cơ quan, tổ chức triển khai và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện đó .
( 4 ) Ghi nơi cư trú tại thời gian nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá thể, thì ghi khá đầy đủ địa chỉ nơi cư trú ( ví dụ : Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H ) ; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ( ví dụ : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hin Sen có trụ sở : Số 20 phố LTK, Q. HK, thành phố H ) .
( 5 ), ( 7 ), ( 9 ) và ( 12 ) Ghi tựa như như hướng dẫn tại điểm ( 3 ) .
( 6 ), ( 8 ), ( 10 ) và ( 13 ) Ghi tương tự như như hướng dẫn tại điểm ( 4 ) .
( 11 ) Nêu đơn cử từng yếu tố nhu yếu Toà án xử lý .

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

( 15 ) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy thiết yếu cho việc xử lý vụ án ( ví dụ : Người khởi kiện thông tin cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi quốc tế chữa bệnh … ) .
( 16 ) Nếu người khởi kiện là cá thể thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó ; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện thay mặt hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện thay mặt hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lượng hành vi tố tụng dân sự rất đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức triển khai khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai đó. Trường hợp tổ chức triển khai khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo pháp luật của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự .

Trên đây là tư vấn của Công ty luật FBLAW về Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện mới nhất. Còn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Tổng hợp 19 lệnh vẽ đồ thị trong Matlab

Next Post

Cách viết icon bằng kí tự

Related Posts