ChiaSeIT.Vn_ codex-sleeping.dogs.definitive.edition.iso

Đây là một thỏa thuận (“Thỏa Thuận”) giữa người tải tài liệu (“Người tải tài liệu”), Fshare và Chủ sở hữu tài liệu (“Chủ sở hữu tài liệu”) về việc sử dụng tài liệu (“Tài liệu”) được tải xuống.

I.   Chấp nhận Thỏa Thuận:

Khi tải về hoặc truy vấn vào Tài liệu, Người tải tài liệu đã gật đầu những lao lý của sự Thỏa Thuận này. Ngoài Thỏa Thuận này, Người tải tài liệu phải tuân thủ Thỏa thuận phân phối và sử dụng dịch vụ trên xã hội Fshare và những pháp luật, chủ trương của Fshare .

II.   Sửa đổi Thỏa Thuận:

Fshare hoàn toàn có thể sửa đổi những lao lý của Thỏa Thuận này vào bất kể khi nào. Tuy nhiên, bất kể sửa đổi của Thỏa Thuận này chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành cho lượt tải tiếp theo. Không có bất kể sự đổi khác nào hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế được cho những pháp luật trước đó đã có hiệu lực hiện hành từ thời gian Người tải tài liệu mở màn tải xuống .

III.   Sử dụng tài liệu:

Sử dụng Tài liệu gồm có nhưng không số lượng giới hạn việc xem một phần hay hàng loạt nội dung trong Tài liệu ; so sánh tài liệu hoặc nội dung từ Tài liệu với tài liệu và nội dung từ Tài liệu khác, kiểm tra lại tác dụng điều tra và nghiên cứu với nội dung trong Tài liệu, và trích dẫn và / hoặc dành riêng bất kể phần nào của nội dung Tài liệu để sử dụng trong những dự án Bất Động Sản, ấn phẩm, nghiên cứu và điều tra, vui chơi hoặc những loại sản phẩm việc làm khác có tương quan .
A. Cam đoan :
Khi sử dụng Tài liệu, Người tải tài liệu cam kết ràng buộc rằng :
1. Người tải tài liệu không bị ràng buộc bởi bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hiện hành hoặc những luật ngăn ngừa Người tải tài liệu tải xuống hoặc sử dụng Tài liệu khác .
2. Người tải tài liệu sẽ không sử dụng Tài liệu nào bị pháp lý nghiêm cấm .
3. Người tải tài liệu không biết về những hạn chế tương quan đến việc sử dụng những Tài liệu không được lao lý trong bản Thỏa Thuận này sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hạn chế đó ; và
4. Người tải tài liệu không biết về bất kể điều không đúng chuẩn và bất kể yếu tố nào có tương quan đến nội dung của Tài liệu và những thông tin trích dẫn kèm theo điều này sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chúng .
B. Hạn chế trong việc sử dụng những Tài liệu, trừ khi có sự chấp thuận đồng ý của Chủ sở hữu tài liệu, Người tải tài liệu không hề :
1. Tạo link hoặc đường link giữa những thông tin của Chủ sở hữu tài liệu, hoặc giữa thông tin của Chủ sở hữu tài liệu với thông tin của bên thứ ba khác

2.  Trích dẫn thông tin từ nguồn Tài liệu; và

3. Sử dụng Tài liệu phạm pháp, gồm có nhưng không số lượng giới hạn, hack, phá, đánh cắp password của Chủ sở hữu tài liệu hoặc người được quyền sử dụng tài liệu khác .

IV.   Sự cam đoan và bảo đảm:

Chủ sở hữu tài liệu cam kết rằng chủ sở hữu có toàn quyền tạo ra và phân phối tài liệu. Ngoại trừ sự cam kết này, tài liệu được hiểu “ nguyên vẹn ” và “ có sẵn ” và dù không được bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ý niệm, người tải tài liệu, gồm có nhưng không số lượng giới hạn, không được vi phạm, mua và bán, và sử dụng cho mục tiêu đơn cử nào và cả mục tiêu thương mại .
Không số lượng giới hạn những điều ở trên, chủ sở hữu tài liệu và fshare không bảo vệ rằng : ( a ) thông tin tài liệu là đúng, trọn vẹn đúng chuẩn, không thiếu, an toàn và đáng tin cậy ; ( b ) tài liệu sẽ được bảo vệ bảo đảm an toàn ; ( c ) tài liệu sẽ luôn có sẵn ở bất kể thời hạn và khu vực nào ; ( d ) mọi hư hỏng hoặc lỗi sẽ được thay thế sửa chữa ; ( e ) những tài liệu và tập tin đi kèm không bị nhiễm virus hay những thành phần gây hại khác ; ( f ) hiệu quả của việc sử dụng tài liệu sẽ phân phối được nhu yếu của người tải tài liệu. Mọi rủi ro đáng tiếc trong việc sử dụng tài liệu của người tải tài liệu sẽ chỉ do người tải tài liệu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .

V.   Giới hạn trách nhiệm:

Trong bất kể trường hợp nào, fshare và chủ sở hữu tài liệu không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ và trách nhiệm, sự cẩu thả hoặc bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý khác so với tài liệu ( i ) cho bất kể thiệt hại trực tiếp, ( ii ) cho những thất thoát doanh thu, hoặc đặc biệt quan trọng, gián tiếp, vô ý, phạt hoặc thiệt hại gián tiếp .

VI.   Sự bồi thường:

Người tải tài liệu sẽ bồi thường và bảo vệ sự vô hại cho Fshare và Chủ sở hữu tài liệu từ bất kể sự chống lại và toàn bộ những tổn thất, ngân sách, nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc thiệt hại, gồm có nhưng không số lượng giới hạn, tổng thể những phí luật sư và phí TANDTC hài hòa và hợp lý, phát sinh từ việc ( i ) Người tải tài liệu lạm dụng Tài liệu ; ( ii ) Người tải dự liệu vi phạm những pháp luật Thỏa Thuận này ; ( iii ) Vi phạm bởi Người tải tài liệu hoặc bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền của cá thể, tổ chức triển khai tương quan đến Tài liệu. Những tổn thất, ngân sách, nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc thiệt hại đó là, gồm có nhưng không số lượng giới hạn, thực tiễn, chung, đặc biệt quan trọng và gián tiếp .

VII.   Giải quyết tranh chấp:

Thỏa Thuận này được kiểm soát và điều chỉnh và hiểu theo pháp lý Nước Ta. Mọi tranh chấp phát sinh tương quan đến tài liệu tải xuống từ Fshare sẽ được xử lý tại Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Nước Ta .

VIII.   Sự thống nhất và tính hiệu lực:

Bản Thỏa Thuận này bộc lộ hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa Chủ sở hữu tài liệu, Fshare và Người tải tài liệu tương quan đến việc tải về và sử dụng Tài liệu và thay thế sửa chữa toàn bộ những thỏa thuận hợp tác, đề xuất trước đó ( dù là lời nói, văn bản hoặc văn bản điện tử ) giữa Chủ sở hữu tài liệu, Fshare và Người tải tài liệu tương quan đến việc tải về và sử dụng Tài liệu. Nếu bất kể lao lý của Thỏa Thuận này được tìm thấy là không hề thực thi hoặc vô hiệu, pháp luật đó sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu đến mức tối thiểu thiết yếu để Thỏa Thuận này sẽ vẫn còn vừa đủ hiệu lực hiện hành và được thi hành .

IX.   Điều khoản chung:

Chủ sở hữu tài liệu hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền, chuyển giao hoặc ủy quyền quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình mà không cần sự chấp thuận đồng ý. Không một cơ quan, đối tác chiến lược, liên kết kinh doanh, quan hệ lao động nào được tạo ra như thể hiệu quả của bản Thỏa Thuận và không bên nào có quyền để ràng buộc bên còn lại ngoài những pháp luật trong Thỏa Thuận này .

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

[Việt Hoá] The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition.rar

Next Post

Tải game Stardew Valley – download full crack pc

Related Posts