GTG là gì? Ý nghĩa của từ gtg

GTG là gì ?

GTG là “Got To Go” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GTG

GTG có nghĩa “Got To Go”, dịch sang tiếng Việt là “Phải đi rồi”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

GTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GTG là “Got To Go”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GTG:

+ GOY: Go Over Yourself (Vượt qua chính mình).

+ RTC: Right to Censor (Quyền kiểm duyệt).

+ MTS: Make To Stock (Sản xuất dự trữ).

+ MTO: Make To Order (Làm theo đơn đặt hàng).

+ RTS: Request to Send (Yêu cầu để gửi).

+ WTD: What To Do (Làm gì).

+ GR: Gram (Gam).

+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).

By vào lúc tháng 5 29, 2021

[external_link offset=2]

Nhãn: *Nhóm ngôn ngữ Anh, G

[external_footer]

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

OOTD là gì? Trào lưu hashtag ootd là gì?

Next Post

YNW là gì? -định nghĩa YNW

Related Posts