Chính sách cookie

Quảng cáo, đề xuất, thông tin chi tiết và đo lường

Chúng tôi sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo và đưa ra đề xuất của các doanh nghiệp cũng như tổ chức khác cho những người có thể quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc mục đích xã hội mà họ quảng cáo.

Ví dụ: Thông qua cookie, chúng tôi có thể phân phối quảng cáo cho những người trước đây đã truy cập vào trang web của một doanh nghiệp, mua sản phẩm hoặc dùng ứng dụng của doanh nghiệp đó, đồng thời đề xuất các sản phẩm cũng như dịch vụ dựa trên hoạt động đó. Nhờ cookie, chúng tôi còn có thể giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo để bạn không bắt gặp một quảng cáo quá nhiều lần. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie “fr” để phân phối, đo lường và cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo trong khoảng thời gian 90 ngày.

Chúng tôi cũng dùng cookie để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo cho các doanh nghiệp sử dụng Sản phẩm của Facebook.

Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để đếm số lần hiển thị quảng cáo và tính chi phí của các quảng cáo đó. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng cookie để đo lường tần suất mọi người thực hiện hành động (chẳng hạn như mua hàng) sau một lượt hiển thị quảng cáo. Ví dụ: cookie “_fbp” xác định các trình duyệt để cung cấp những dịch vụ quảng cáo và phân tích trang web trong khoảng thời gian 90 ngày.

Nhờ cookie, chúng tôi có thể phân phối và đo lường quảng cáo trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau do cùng một người sử dụng.

Ví dụ: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để ngăn bạn nhìn thấy một quảng cáo quá nhiều lần trên các thiết bị khác nhau mà mình sử dụng.

Nhờ cookie, chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng Sản phẩm của Facebook, cũng như những người tương tác với quảng cáo, trang web, ứng dụng của các nhà quảng cáo và doanh nghiệp sử dụng Sản phẩm của Facebook.

Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để hỗ trợ doanh nghiệp nắm được những kiểu người thích Trang Facebook hoặc dùng ứng dụng của họ, qua đó họ có thể cung cấp nội dung phù hợp hơn và phát triển các tính năng mà khách hàng có thể quan tâm.

Chúng tôi cũng dùng các cookie (chẳng hạn như “oo”) trong khoảng thời gian 5 năm để bạn có thể chọn không xem quảng cáo từ Facebook dựa theo hoạt động của bạn trên các trang web bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo và đưa ra đề xuất của các doanh nghiệp cũng như tổ chức khác cho những người có thể quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc mục đích xã hội mà họ quảng cáo.Chúng tôi cũng dùng cookie để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo cho các doanh nghiệp sử dụng Sản phẩm của Facebook.Nhờ cookie, chúng tôi có thể phân phối và đo lường quảng cáo trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau do cùng một người sử dụng.Nhờ cookie, chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng Sản phẩm của Facebook, cũng như những người tương tác với quảng cáo, trang web, ứng dụng của các nhà quảng cáo và doanh nghiệp sử dụng Sản phẩm của Facebook.Chúng tôi cũng dùng các cookie (chẳng hạn như “oo”) trong khoảng thời gian 5 năm để bạn có thể chọn không xem quảng cáo từ Facebook dựa theo hoạt động của bạn trên các trang web bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi nhận được, cách chúng tôi quyết định sẽ hiển thị cho bạn quảng cáo nào trên và ngoài Sản phẩm của Facebook, cũng như các biện pháp kiểm soát dành cho bạn.

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

APK là gì? Tìm hiểu về gói ứng dụng Android APK

Next Post

PC GAMING HACOM 003 chính hãng, cấu hình khỏe, chiến game ngon

Related Posts