Toán lớp 8 Tập 1 – Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1 hay nhất

Toán lớp 8 Tập 1 – Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1 hay nhất

Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1 hay nhất

Video Giải Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 8 Tâp 1 hay nhất [ có kèm video bài giải ] được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 8 Tập 1 Đại số và Hình học giúp học viên thuận tiện làm bài tập về nhà môn Toán lớp 8. Bên cạnh đó là những bài tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 8 [ có kèm video bài giảng ] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm có giải thuật chi tiết cụ thể cùng với trên 100 dạng bài tập Toán lớp 8 với khá đầy đủ chiêu thức giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Toán lớp 8 .

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 4:

– Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý .
– Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết .
– Hãy cộng những tích tìm được .

Lời giải

– Đơn thức là : x2 và đa thức là : x2 + x + 1
– Ta có :
x2. ( x2 + x + 1 ) = x2. x2 + x2. x + x2. 1
= x ( 2 + 2 ) + x ( 2 + 1 ) + x2
= x4 + x3 + x2
– Khi đó : đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 5: Làm tính nhân:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn nói trên theo x và y .
– Tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét .

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn trên theo x và y là :
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
– Nếu x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích quy hoạnh mảnh vườn là :
S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 ( mét vuông ) .

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân

Giải bài 1 trang 5 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 1 trang 5 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 1 trang 5 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

………………………………
………………………………
………………………………

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Nhân đa thức Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8xy – 1 với đa thức x3 – 2x – 6.

Lời giải

(Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy – 1).(x3 – 2x – 6) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6)

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.x3 + Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(-2x) + Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6)

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x(1 + 3)y – x(1 + 1)y – 3xy – x3 + 2x + 6

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x4y-x2 y – 3xy – x3 + 2x + 6

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x4y – x3 – x2y – 3xy + 2x + 6

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Làm tính nhân:

a ) ( x + 3 ) ( x2 + 3 x – 5 ) ;
b ) ( xy – 1 ) ( xy + 5 ) .

Lời giải

a ) ( x + 3 ) ( x2 + 3 x – 5 )
= x. ( x2 + 3 x – 5 ) + 3. ( x2 + 3 x – 5 )
= x. x2 + x. 3 x + x. ( – 5 ) + 3. x2 + 3.3 x + 3. ( – 5 )
= x3 + 3×2 – 5 x + 3×2 + 9 x – 15
= x3 + ( 3×2 + 3×2 ) + ( 9 x – 5 x ) – 15
= x3 + 6×2 + 4 x – 15 .

b) (xy – 1)(xy + 5)

= xy. ( xy + 5 ) + ( – 1 ). ( xy + 5 )
= xy.xy + xy. 5 + ( – 1 ). xy + ( – 1 ). 5
= x2y2 + 5 xy – xy – 5
= x2y2 + 4 xy – 5 .

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Áp dụng : Tính diện tích quy hoạnh hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét .

Lời giải

Biểu thức tính diện tích quy hoạnh hình chữ nhật là :
S = ( 2 x + y ). ( 2 x – y )
= 2 x. ( 2 x – y ) + y. ( 2 x – y )
= 2 x. 2 x + 2 x. ( – y ) + y. 2 x + y. ( – y )
= 4×2 – 2 xy + 2 xy – y2
= 4×2 – y2
Áp dụng : khi x = 2,5 mét và y = 1 mét
⇒ S = 4.2,52 – 12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24
Vậy diện tích quy hoạnh của hình chữ nhật là : 24 mét vuông

Bài 7 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân

a ) ( x2 – 2 x + 1 ) ( x – 1 )
b ) ( x3 – 2×2 + x – 1 ) ( 5 – x )

Lời giải:

a ) ( x2 – 2 x + 1 ) ( x – 1 )
= x2. ( x – 1 ) + ( – 2 x ). ( x – 1 ) + 1. ( x – 1 )
= x2. x + x2. ( – 1 ) + ( – 2 x ). x + ( – 2 x ). ( – 1 ) + 1. x + 1. ( – 1 )
= x3 – x2 – 2×2 + 2 x + x – 1
= x3 – ( x2 + 2×2 ) + ( 2 x + x ) – 1
= x3 – 3×2 + 3 x – 1
b ) ( x3 – 2×2 + x – 1 ) ( 5 – x )
= ( x3 – 2×2 + x – 1 ). 5 + ( x3 – 2×2 + x – 1 ). ( – x )
= x3. 5 + ( – 2×2 ). 5 + x. 5 + ( – 1 ). 5 + x3. ( – x ) + ( – 2×2 ). ( – x ) + x. ( – x ) + ( – 1 ). ( – x )
= 5×3 – 10×2 + 5 x – 5 – x4 + 2×3 – x2 + x
= – x4 + ( 5×3 + 2×3 ) – ( 10×2 + x2 ) + ( 5 x + x ) – 5
= – x4 + 7×3 – 11×2 + 6 x – 5
Ta có :
( x3 – 2×2 + x – 1 ). ( x – 5 )
= ( x3 – 2×2 + x – 1 ). [ – ( 5 – x ) ]
= – ( x3 – 2×2 + x – 1 ). ( 5 – x )
= – ( – x4 + 7×3 – 11×2 + 6 x – 5 )
= x4 – 7×3 + 11×2 – 6 x + 5 .

Bài 8 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
b ) ( x2 – xy + y2 ) ( x + y )
= ( x2 – xy + y2 ). x + ( x2 – xy + y2 ). y
= x2. x + ( – xy ). x + y2. x + x2. y + ( – xy ). y + y2. y
= x3 – x2y + xy2 + x2y – xy2 + y3
= x3 + y3 + ( xy2 – xy2 ) + ( xy2 – xy2 )
= x3 + y3
………………………………
………………………………
………………………………
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 8 | Để học tốt Toán 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 8 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 8Để học tốt Toán 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Danh sách các điểm cửa hàng giao dịch Viettel và số điện thoại liên hệ

Next Post

Nhận kim cương miễn phí trên shop

Related Posts